Skip to main content
Samarbejde og kvalitet

ET GODT SAMARBEJDE ER FORUDSÆTNINGEN FOR KVALITET

Vi arbejder med en fastlagt plan for opstart af nye kunder, hvor vi systematisk gennemgår alle detaljerne i det kommende samarbejde. Det er især afgørende med en grundig dialog om forventninger til rengøringen og kvaliteten, så vi kan sammensætte en god løsning fra starten.

Vi investerer i dialogen

Vores erfaring viser, at vi kan komme mange problemer i forkøbet ved have en god og tæt kommunikation med vores kunder. Derfor benytter vi et CRM-system, der er udviklet til branchen, og som i dag er platformen for den daglige dialog mellem kunden og Partneren. Alle medarbejdere kan tilgå systemet, uanset hvor de befinder sig. Systemet binder på den måde vores drift, salg og administration sammen i ét integreret system.

En samarbejdsorienteret kvalitetsmodel

Det er vigtigt, at alle aftaler bliver overholdt. Vi har gennem årene opbygget en effektiv model, der sikrer, at vi lever op til de aftaler, vi har indgået. Også når hverdagen kører, og der er travlt.

Nærværende serviceledere

Alle kunder hos os får en fast tilknyttet serviceleder. Servicelederene sikre, at alting er i orden ude hos kunden. De foretager stikprøvekontroller af det udførte rengøringsarbejde og støtter samt instruere vores serviceassistenter. Ønsker kunden at foretage ændringer, sørger servicelederen for, at de bliver implementeret med det samme.

Professionelle og engagerede servicemedarbejdere

Ingen kæde er stærkere end det svageste led, og vi uddanner altid vores servicemedarbejdere, så de har de nødvendige kvalifikationer til at løfte opgaverne. Alle vores medarbejdere har desuden underskrevet et ansættelsesbrev og en erklæring om tavshedspligt. Vi har kun ansatte med en ren straffeattest.

VI OPFYLDER SERVICENORMEN

Som medlem af Servicebranchens Arbejdsgiverforening hos DI (SBA) opfylder vi Servicenormen. Servicenormen er din garanti for, at man som virksomhed har ordnede forhold og lever op til en række strenge krav. Det betyder at du kan være sikker på, at der er styr på økonomiske attester, kvalitetsniveau, miljøhensyn, arbejdsmiljø, personaleforhold, uddannelse og underleverandører. 

KVALITETEN BETYDER ALT

Rengøringen, servicen og arbejdsgangene er bygget op omkring ét klart mål – at sikre en høj og ensartet kvalitet i alt, hvad vi gør.

Kvaliteten i den daglige rengøring

Allerede i tilbudsfasen spørger vi meget detaljeret ind til forventninger, ønsker og krav. Det bruger vi i planlægningen og i valg af de medarbejdere, der skal løfte opgaverne. På det grundlag udarbejder vi en detaljeret plan for, hvordan rengøringen skal foregå, så den bliver mest effektiv i forhold til de daglige rutiner og de periodiske opgaver. I begyndelsen vil servicelederen fra Partneren være med på pladsen for at give hver enkelt medarbejder instruktion i rengøringen.

Evaluering og opfølgning

Som et vigtigt led i kvalitetssikringen udarbejder vi hver måned en kvalitetsrapport. Den skal sikre, at rengøringen på de forskellige områder altid er udført tilfredsstillende i henhold til aftalen, og både kunden og Partnerens serviceledere kvitterer rapporten.

Rengøring efter INSTA 800 standarden

Som en af de få virksomheder i Danmark er vi certificerede i overensstemmelse med DS/INSTA 800 standarden som tidligere hed 2011, men overgik som de første i branchen til 2018 standarden, lige da den kom ud. Den nordiske rengøringsstandard INSTA 800 giver redskaber til at tilrettelægge, udføre og kontrollere rengøring ud fra en resultatorienteret tilgang. Når man bruger INSTA 800 som aftalegrundlag, skal rengøringsmedarbejderen ikke følge et fast skema for hvad og hvor, der skal gøres rent den pågældende dag. Alle procedurer bliver løbende auditeret internt såvel som eksternt af Dansk Standard. I sundhedssektoren arbejder vi med Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR). Alle vores ledere samt servicemedarbejdere er uddannet i INSTA 800 standarden.

 • Dennis Rosenberg
  CONTRACT AND FINANCIAL MANAGER, CBS

  “Opstarten blev taget super seriøst. Der blev sat tilstrækkelig bemanding ind og ekstra ressourcer. Der var hjælp fra både back office, planlæggere og andre serviceledere, så tingene blev gået godt igennem og leverandørerne I benytter jer af, blev også bragt på banen. Det var meget positivt, at I vælger at bruge alle de særlige kompetencer, der er i jeres netværk. Det gav en tryghed og det gav en fornemmelse af, at det blev taget seriøst samt at leverancen og kvalitet er meget vigtig for jer.”

 • Ulrik Kreutzfeld
  OPERATIONS MANAGER, ROYAL ARENA

  “Det kræver sin sag at gøre rent efter 16.000 mennesker og sikre, at arenaen er klar til næste aften. Det er et helt andet game end normal virksomhedsrengøring, og det kræver en helt særlig omstillingsparathed, som Partneren har udvist.”

  ”De er passionerede og vil Arenaen ligeså meget, som vi selv vil – det er ikke blot et stykke arbejde, der skal overstås.”

 • Camilla Harder Andersen
  HEAD OF FACILITY, VISMA

  “I et stort nybyggeri som dette, hvor opgaven er ny for alle, har det været særligt trygt for os at have Partneren med – ikke blot som leverandør, men også som sparringspartner.”

  “Vi er i dag særdeles tilfredse med den faglighed og entusiasme, hvorpå både opgaver og udfordringer løses – hele vejen rundt.”

 • Anette Perk
  INTERN SERVICECHEF, PENSIONDANMARK

  “Det er yderst vigtigt for os, at personaleforholdene er i højsædet. Først og fremmest er lønforholdene og dermed overenskomst en selvfølge, men lige såvel at man prioriterer sine medarbejdere, ved at uddanne dem og vise omsorg. Partneren formår at fokusere på deres medarbejderes læring og velvære.”

  “De er en samarbejdspartner fremfor en leverandør, hvilket har stor betydning for os. De har en størrelse der gør, at de kan agere professionelle, men samtidig nærværende – og det er vi glade for.”

 • Bjørn Lawaetz
  BYGNINGSCHEF, TEC

  “Det er først og fremmest dialogen, som vi er særligt glade for ved samarbejdet. Partneren er både engagerede og meget løsningsorienterede.”

  “Da vi skulle nedlukke i forbindelse med Covid-19, var Partneren meget proaktive. Vi blev vi enige om at omfordele ressourcerne. Det udmøntede sig i en liste, som vi udarbejdede sammen. Da listen var ved at være udtømt, kontaktede Catja mig og bød ind med nye løsningsforslag. Det var enormt tillidsvækkende, at hun tog teten.”

 • Morten Topp
  TEKNISK CHEF, K.B. HALLEN

  “Fra dag et, gik I ind og tog det ansvar der skulle til og I var også vores rådgiver i hele opstartsforløbet.”

  “De ord, jeg synes beskriver Partneren, er grundighed, pligtopfyldende og nære relationer. Kvaliteten i jeres arbejde fejler intet.”

 • Jonna Jepsen
  KANTINELEDER, NATURE ENERGY

  “Vi er meget tilfredse med Partneren– det fungerer bare.”

  “I det daglige kan der sagtens dukke uforudsete ting op, hvor vi pludselig får brug for noget ekstra hjælp. Vi har fx bygget en del om, som har givet snavs rundt omkring i virksomheden, eller vi kan få brug for at finde nogle borde frem fra lageret, som trænger til en aftørring. Jeg ringer til vores driftsleder hos Partneren, og så bliver det bare ordnet. De stiller med folkene med det samme.”

 • Tonny Lauridsen
  HR- OG SERVICECHEF, SERVICEFORBUNDET

  “Det er en kæmpe stor fordel og lettelse for os at have fået Partneren som rengøringspartner. De har taget al administration fra mine skuldre og til dels også ansvaret, eftersom jeg har tillid til, at de løser opgaven tilfredsstillende – der er styr på det, og det kører bare.”

  “Partneren har en stærk holdning til, at det skal være fuldstændig i top.”

  SÅDAN MÅLER VI KUNDETILFREDSHEDEN

  Det er vores mål at have høj kundetilfredshed, og vi bruger mange ressourcer på at få det. Til formålet bruger vi et anerkendt værktøj til måling af loyalitet og tilfredshed. Vi bruger evalueringsværktøjet Net Promoter Score (NPS), til at sende ét enkelt spørgsmål ud til vores kunder. Spørgsmålet er ganske enkelt, i hvilken grad man vil anbefale Partneren til andre, på en skala fra 1-10. Resultaterne anvender vi i strategien og planlægningen af vores arbejde og samarbejdet med kunden. Vi er meget stolte af at have en høj NPS score, i en branche hvor scoren ellers ligger meget lavt.

  Du kan blive klogere på vores brug af værktøjet NPS og hvorfor det er en vigtig del af vores strategi ved at klikke på følgende link