Skip to main content
Databaserede grønne tiltag

Partnerens klimadashboard

Et digitalt dialogværktøj der kan hjælpe jer med at træffe databaserede grønnere valg.

Sætter I klimaet højt på dagsorden, arbejder I på at reducere jeres samlede CO2e-udledning og er I interesseret i hvordan I kan træffe grønnere valg, når det gælder jeres rengøringsløsning, uden at gå på kompromis med kvaliteten?

Interesseret? Kontakt Catja Winther på 3535 3580

Ansvarlighed

Sammen kan vi gøre en forskel

At være ansvarsbevidst er en af vores kerneværdier, og vi har, via et grøn cirkulær omstillingsforløb, kigget alle dele af vores virksomhed igennem for at afsøge, hvor og hvordan vi kan reducere vores klimabelastning. Vi ved, at mange af vores kunder er interesserede i hvor meget deres virksomhed belaster miljøet, og ligeledes gør sig klar til de nye krav om bæredygtighedsrapportering. Derfor har vi skabt Partnerens Klimadashboard; et digitalt dialogværktøj, der omsætter og synliggør data fra vores specieludviklet CO2e-beregner, samt vores viden og erfaring på området, til konkrete anbefalinger målrettet jeres virksomhed, så vi sammen kan reducere klimabelastningen og skabe meningsfulde klimabevidste løsninger.

FORMIDLING

Data oversat til konkrete tiltag

Når du er kunde hos os, ligger vi inde med en masse data på de produkter og løsninger vi bruger. Ved hjælp af vores CO2e-beregner kan vi kortlægge CO2e-udledning på jeres rengøringsløsning indefor 6 områder: kemi og metoder, artikler, el og vand, transport, vaskeordning og affaldshåndtering. Leverer vi forbrugsvarer til jer, så som toiletpapir, håndark og affaldsposer, kan disse også inkluderes. Partnerens Klimadashboard kan f.eks. også vise effekten af en opstart eller en flytning. Vi kan altså både levere tal i form af CO2e-udledning på en række områder, men også se diverse, overordnede trends over en gældende tidsperiode.

”Vores forbrug af papir og sæbe på toiletterne og vores indsats med at sortere vores affald har alt sammen betydning for, hvor meget vores hus belaster miljøet, og de data har vi fået rigtig godt styr på sammen med Partneren.” 

Tina Huldahl Lænkholm, Servicechef hos PensionDanmark

KLIMAPÅVIRKNING

Klimavenlige adfærdsændringer

Hos Partneren tager vi et stort miljø- og klimahensyn, når vi gør rent ude hos vores kunder. Når vi udvælger produkter, kemi, redskaber og arbejdsgange, er miljø og bæredygtighed en væsentlig faktor, men hvis vi kan få vores kunder til at ændre adfærden samt tilgangen til rengøring og sætte arbejdsområdet i en miljø- og klimabevidst kontekst, kan vi opnå en større og langt mere betydningsfuld besparelse på belastningen af vores klima og natur. Det kan være, det giver mening at kigge på mængden af plastposer, vi bruger, og reducere hvor tit affaldsposer udskiftes, eller hvor mange affaldsspande der er placeret i jeres virksomhed. Hvis toiletterne er af nyere dato, kan det måske give mening at acceptere kemi-rester efter toiletrens for at spare på vandforbruget eller vi kan kigge på valg og mængde af forbrugsvarer, så som toiletpapir og håndark. Med den data vi har, kan vi se effekten af minimering af papirforbruget og her spiller nudging af medarbejder en vigtig rolle.

Vil du se dit klimadashboard og høre hvordan vi kan hjælpe jer?

Tag kontakt til Catja Winther på 3535 3580 eller cw@partneren.dk

”Klimadashboardet gør klimadata håndgribeligt og relaterbart, og taler ind i egen adfærd, hvilket giver noget at tænke over, og gør det muligt at handle med det samme.”

Nicoline Weih, CSR Manager hos Visma e-conomic

VORES KLIMA- OG MILJØINDSATSER


SVANEMÆRKET KEMI: Svanemærkede produkter i vores standardsortiment af kemi udgør 96,4 %. Resterende kemi produkter er på Miljømærkning Danmarks godkendte liste


BEGRÆNSET FORBRUG: Vi begrænser brugen af kemi ved at anvende mindst muligt og dosere korrekt


MINIMERING AF TRANSPORT: Vi bruger own label-produkter der produceres lokalt og leveres direkte til kunder for at minimere transport


SVANEMÆRKEDE LEVERANDØRER: Vi samarbejder med et Svanemærke-certificeret vaskeri


Vores målsætninger i 2023 indenfor bæredygtighed


CERTIFICERINGER: Vi har ansøgt om at blive B Corp certificeret og er blevet Svanemærket certificeret i 2023


SBTi: Vi har lagt vores første klimaregnskab for 2021 i henhold til GHG-protokollen og ansøger herefter om at blive SBTi verificeret på baggrund af vores klimaregnskab


BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTERING: Vi gør klar til at begynde vores bæredygtighedsrapportering i henhold til kommende Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)-krav


KØNSDIVERSITET: Vi har underskrevet DI’s Gender Diversity Pledge og arbejder på en uddybende handlingsplan


UDVALGT TIL EN AF BØRSEN BÆREDYGTIG CASES I 2023

Vores klimadashboard er en blandt 50 udvalgte cases af Børsen Bæredygtig. For at blive udvalgt kræves det bl.a. at projektet har rod i EU-taksonomien, det skal være skalerbart og have en målbart effekt.
Du kan læse mere på Børsen Bæredygtigt Cases samt se de andre spændende og inspirerende udvalgte cases.

Samarbejdspartnere

For at komme i mål med vores grønne ambitioner, samarbejder vi med en række førende specialister inden for grøn omstilling.

Vores specieludviklede CO2e-beregner, som vores klimadashboard er udledt af, er udviklet i samarbejde med Viegand Maagøe, der er eksperter på grøn omstilling, og som vi stadig samarbejder med, i forhold til at blive endnu skarpere på det bæredygtige område.

Vores klimadashboard er udviklet gennem et design sprint i samarbejde med Gate21, der ligeledes er specialister indenfor grøn omstilling, design og digitalisering.

Desuden samarbejder vi kun med leverandører der også sætter bæredygtighed og klimaet højt på deres agenda.