Skip to main content

Hvad er bæredygtighed?

Vi skal i højere grad alle sammen forholde os til begrebet bæredygtighed, men hvad betyder det egentlig? Hvordan kan man arbejde med bæredygtighed og hvorfor er det vigtigt? I denne artikel dykker Partneren ned i begrebet bæredygtighed og hvordan vi ser det som en del af vores forretningsudvikling og samfundsansvar at arbejde med bæredygtighed.

TRE-DELING AF BÆREDYGTIGHED

Siden begrebet bæredygtighed i 1987 blev defineret i Brundtland-rapporten, har det udviklet sig til et paraplybegreb, der dækker over økologisk, økonomisk og social ansvarlighed.

“En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”.

Brundtland-rapporten, 1987

Økologisk bæredygtighed betyder øget natur- og miljøhensyn bl.a. gennem nedsat belastning, sikring af ressourcer og bidrag til sund natur. Økonomisk bæredygtighed betyder optimering og omstrukturering, der sikrer totalværdi bl.a. gennem teknologi, holdbar vedligeholdelse og reducerede udgifter. Social bæredygtighed betyder socialt ansvar og retfærdighed bl.a. inklusion, diversitet og fokus på fællesskaber og godt lederskab.

Disse forskellige typer af bæredygtighed kan man arbejde med hver for sig, men eftersom de har indvirkning på hinanden, får man de bedste resultater ved at se bæredygtighed som en tre-deling, hvor de tre typer bæredygtighed er indbyrdes afhængige af hinanden. I takt med at vi lever i en verden hvor vi oplever flere grænseoverskridende udfordringer såsom pandemier, klima- og biodiversitetskriser, forsyningsvanskeligheder eller kulturændringer, så er man bedre rustet til at håndtere, når den ene type bæredygtighed er udfordret, hvis man også har samtænket og samarbejdet om at styrke de resterende typer bæredygtighed.

PARTNERENS BÆREDYGTIGHEDSARBEJDE

Hos Partneren har vi arbejdet med bæredygtighed i mange år. I 2019 valgte vi at arbejde mere målrettet og strategisk med bæredygtighed genenm forskellige målrettede indsatser. Disse har vi nøje udvalgt og forbundet til relevante FN’s Verdensmål, som vi aktivt arbejder med i dagligdagen. For Partneren er det vigtigt ikke blot at profilere os grønt, men gøre grundarbejdet ordentligt, så vi kan se en tydelig effekt af vores bæredygtighedsarbejde.

Uddannelse og oplæring er en af de vigtigste ressourcer, vi kan styrke internt blandt vores medarbejdere. Derfor samarbejder vi med SBA og AOF om at tilbyde sprog- og AMU-kurser samt en uddannelse som rengøringstekniker til rengøringsassistenter. Desuden er vi i 2022 påbegyndt at sende vores serviceledere på lederuddannelse på TEC. Du kan læse mere om Alex’ oplevelse på lederuddannelse her >.

Vi driver ansvarlig virksomhed inden for sunde og etiske rammer, der skaber tryghed og forudsigelighed over hele værdikæden. Vi er INSTA-800- og Servicenormen-certificeret, og i 2022 har vi igangsat indsatsen for at blive B Corp- og Svanemærket-certificeret. Det gør vi, fordi certificeringer er de rammer, der understøtter en kvalitetsbaseret og bæredygtig virksomhedsdrift med fortsat udvikling og vækst.

Vi rådgiver både kunder, men efterlever også de samme råd til reduktion af materialeforbrug. Det gælder på områder som kemi, plast, papir og tekstiler, hvor vi udfaser miljøbelastende produkter og metoder, men også hvad angår affaldshåndtering, hvor vi har leveret løsninger til flere kunder i henhold til den nye Affaldsbekendtgørelse. Desuden er vi ved at skifte til mere miljøvenlige transportmidler. Du kan læse meget mere om affaldshåndtering og vores løsninger her >.

Denne vinter deltager vi i DI’s Klimaklar Servicevirksomhed for at blive klogere på, hvordan vi kan arbejde endnu bedre med grøn omstilling og klimaregnskaber. I 2022 har vi lagt vores eget klimaregnskab i henhold til GHG-protokollens Scope 1, 2 og 3, og vi er ved at lære mere om Science Based Target Initiative (SBTi) og hvordan vi som SMV kan forpligte os til klimamål. Derudover har vi påbegyndt videreudviklingen af vores kunde-henvendte CO2-beregner, der kortlægger CO2-aftrykket, som vores rengøringsservices sætter ude hos vores kunder. Læs mere her >.

Er du tilmeldt vores nyhedsbrev? Lad os give dig mere indsigt, gode råd og inspiration til dagligdagen.

Tilmeld her >