Skip to main content

Har du styr på affaldshåndtering i din virksomhed?

…og er du klar til den nye lovgivning træder i kraft 31. december 2022?

…Og er du klar til den nye lovgivning der træder i kraft 31. december 2022?

Her i Partneren ved vi, at mange virksomheder bruger sommeren på at få styr på den nye affaldsforordning, der træder i kraft senere på året. Den indebærer, at alle virksomheder skal have installeret centrale affaldsstationer og sortere husholdningsaffald i 10 typer affald.

Som samarbejdspartner indenfor rengøringsservices til erhvervskunder bidrager vi til at værne om et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og det medfører et særligt ansvar. Vi har rådgivet og hjulpet mange kunder med affaldssortering, og nu tilbyder vi også løsninger til affaldssortering i din virksomhed.

Klik og læs meget mere her: https://partneren.plesk02.grouponline.org/affaldshaandterings1

Vi samarbejder med førende, danske producenter, og kan hjælpe med både indkøb og planlægning. Vores produkter er elegante og funktionelle, og vi vejleder jer til en knivskarp og korrekt affaldssortering i henhold til den nye lovgivning.

I 2022 er Partneren også i gang med at få to nye, grønne certificeringer og implementere vores nyudviklede CO2-beregner, så det er muligt for os som leverandør at kortlægge vores CO2-aftryk i vores kundes værdikæde.

Fordele ved affaldssortering og centrale affaldsstationer

  • Bedre brug af ressourcer: Når man sorterer affald, kan materialer genanvendes og blive til nye produkter. Således sparer man også på det samlede ressourceforbrug og kan forbedre forsyningssikkerhed
  • Godt for klimaet og verden: Mere genanvendelse af affald bidrager til mindre luftforurening med farlige partikler og forsuring af miljøet og lavere CO2-udledning. Desuden mener 4 ud af 5 danskere, at affaldssortering er nødvendigt for at passe på miljøet og klimaet (Miljøstyrelsen, 2022)
  • Lavere omkostninger: Når affald er sorteret, så kan man både spare på sit plastikposeforbrug, og det bliver også billigere at komme af med sit affald – som man ved enkelte affaldstyper kan tjene penge på
  • Aktivering af medarbejdere: Ikke nok med at affaldssortering driver en bæredygtig bevidsthed, så er det også sundt for medarbejdere at få rejst sig og bevæget kroppen, når man skal ud til de centrale affaldsstationer og sortere
  • Det er et krav: Ifølge den nye affaldsbekendtgørelse fra 2021 skal alle virksomheder senest den 31. december 2022 sortere deres husholdningslignende affald i mærkede beholdere. Der sorteres i 10 typer, men nogle af dem kan sorteres i samme beholder. Læs mere her: https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/de-ti-affaldsfraktioner/materialer-til-arbejdspladser/