Skip to main content

Kan man skabe en god intern kultur, selvom man ikke ser hinanden dagligt?

Et stærkt fællesskab er en vigtig del af det at skabe et godt arbejdsmiljø. Til at løfte fællesskabet mellem vores mange medarbejdere, som arbejder spredt ud over mange forskellige arbejdspladser, bruger vi en fantastisk app, Ekko app. Appen er et vigtigt internt kommunikationsværktøj for os, den bruges nemlig både til at orientere vores medarbejdere om f.eks. nyheder og vejledninger, men også i lige så høj grad til at bringe os tættere sammen og skabe social sammenhold.

Vi uddybede dette til de gode folk hos Ekko app:

Denne artikel er skrevet af Melina Jørgensen, Ekko app

Indenfor eksempelvis rengøringsbranchen er der ofte langt mellem medarbejderne, og de ser ikke hinanden på daglig basis. Det giver en udfordring i at få skabt en fælles kultur og sammenhold.

En løsning er at udnytte de interne kanaler i organisationen til mere end blot information og nyheder. Vi har talt med Christina Borreschmidt, som er kreativ ansvarlig hos Partneren A/S om, hvordan de har formået at skabe en sund kultur og et godt arbejdsmiljø. 

“Vi er mange mobile medarbejdere, som ikke har deres daglige gang på kontoret, men med vores medarbejder app formår vi alligevel at skabe nærvær og et tættere bånd til hinanden på en simpel, effektiv og underholdende måde”. 

Hos Partneren har de valgt at have ekstra fokus på det sociale sammenhold, hvor de gennem medarbejderappen fortæller og sparrer med hinanden om de daglige arbejdsprocesser. De har også valgt at give deres medarbejdere mulighed for at dele sjove billeder fra deres arbejdsliv, så de får indblik i hinandens arbejdsdag, på trods af at de ikke ser hinanden fysisk. 

“Vores serviceledere er også gode til at lægge billeder op af steder, hvor medarbejderen har gjort en ekstra indsats. På den måde motiveres og anerkendes hver enkelte medarbejder for sit grundige arbejde” fortæller Christina. 

For Partneren, har de interne kanaler i organisationen været afgørende for at få boostet kulturen og løftet det sociale sammenhold. Medarbejderne på distancen har nu mulighed for at interagere og følge med i hinandens arbejdsliv, samt føle sig som en del af organisationen.