Skip to main content
Servicenormen

EN SERIØS SAMARBEJDSPARTNER

Som medlem af Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) – en brancheorganisation under Dansk Industri – indgår vi i Servicenormen og er godkendt under den. Servicenormen er din garanti for, at man som servicevirksomhed har ordnede forhold og lever op til en række strenge krav. DNV auditerer os på dokumentation, arbejdsgange, lovpligtige forhold, socialt ansvar og meget mere.

Kvalitet og etik

Servicenormen handler om kvalitet og etik. Som medlem af SBA har vi forpligtet os til at overholde en række etiske og praktiske krav, som er din garanti for, at tingene bliver gjort ordentligt. Blandt andet kræves der, at alle ansatte løbende bliver uddannet og behandles med respekt og efter loven. Desuden kræves det, at der tages hensyn til miljø og arbejdsmiljø, og at vi som virksomhed er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads, samt at vores underleverandører lever op til samme krav.

Der er i alt 7 centrale krav man skal leve op til, for at få tildelt Servicenormen.

De 7 centrale krav man skal leve op til

Økonomisk sikkerhed

Virksomheden har styr på arbejdsskadeforsikringer og de økonomiske attester fra Erhvervsstyrelsen.

Kvaliteten er i orden

Virksomheden leverer som aftalt. Der sker en løbende måling, vurdering og opfølgning på de leverede ydelser, og i det daglige arbejde følges nogle skriftlige retningslinjer for at sikre kvalitetsniveauet.

Respekt for miljøet

Virksomheden har en skriftlig miljøpolitik og bruger så vidt muligt miljømærkede produkter. Desuden følges reglerne for bortskaffelse af kemirester og -emballage.

Et godt arbejdsmiljø

Virksomheden kan dokumentere et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at have et arbejdsmiljøledelsessystem, gennemføre APV og deltage i arbejdsmiljøuddannelser.

Ordnede personaleforhold

Virksomheden har en overenskomst, samt en skriftlig personalepolitik, der som minimum indeholder retningslinjer for uniformering, legitimation, fravær, mangfoldighed og efteruddannelse.

Alle er rustet til opgaven

Virksomheden kan dokumentere, at der er en skriftlig plan for både oplæring og efteruddannelse af medarbejderne.

Styr på underleverandørerne

Virksomheden har en skriftlig politik for brug af underleverandører og kan dokumentere, at der altid indgås skriftlige kontrakter.

Om Servicenormen

Servicenormen tildeles udelukkende medlemmerne af Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA). Det betyder, at man som virksomhed kun kan blive medlem af SBA, hvis man kan leve op til kravene i Servicenormen.

Med Servicenormen ønsker SBA at sætte en høj standard, og gøre det lettere for dig som kunde at navigere i markedet og spotte de seriøse serviceudbydere.

Fra 1. januar 2024 er Servicenormen overgået til løbende  at blive auditeret af det akkrediteret certificeringsorgan DNV, der kontrollerer at alle medlemmer overholder samtlige krav i Servicenormen.

 • Dennis Rosenberg
  CONTRACT AND FINANCIAL MANAGER, CBS

  “Opstarten blev taget super seriøst. Der blev sat tilstrækkelig bemanding ind og ekstra ressourcer. Der var hjælp fra både back office, planlæggere og andre serviceledere, så tingene blev gået godt igennem og leverandørerne I benytter jer af, blev også bragt på banen. Det var meget positivt, at I vælger at bruge alle de særlige kompetencer, der er i jeres netværk. Det gav en tryghed og det gav en fornemmelse af, at det blev taget seriøst samt at leverancen og kvalitet er meget vigtig for jer.”

 • Ulrik Kreutzfeld
  OPERATIONS MANAGER, ROYAL ARENA

  “Det kræver sin sag at gøre rent efter 16.000 mennesker og sikre, at arenaen er klar til næste aften. Det er et helt andet game end normal virksomhedsrengøring, og det kræver en helt særlig omstillingsparathed, som Partneren har udvist.”

  ”De er passionerede og vil Arenaen ligeså meget, som vi selv vil – det er ikke blot et stykke arbejde, der skal overstås.”

 • Camilla Harder Andersen
  HEAD OF FACILITY, VISMA

  “I et stort nybyggeri som dette, hvor opgaven er ny for alle, har det været særligt trygt for os at have Partneren med – ikke blot som leverandør, men også som sparringspartner.”

  “Vi er i dag særdeles tilfredse med den faglighed og entusiasme, hvorpå både opgaver og udfordringer løses – hele vejen rundt.”

 • Anette Perk
  INTERN SERVICECHEF, PENSIONDANMARK

  “Det er yderst vigtigt for os, at personaleforholdene er i højsædet. Først og fremmest er lønforholdene og dermed overenskomst en selvfølge, men lige såvel at man prioriterer sine medarbejdere, ved at uddanne dem og vise omsorg. Partneren formår at fokusere på deres medarbejderes læring og velvære.”

  “De er en samarbejdspartner fremfor en leverandør, hvilket har stor betydning for os. De har en størrelse der gør, at de kan agere professionelle, men samtidig nærværende – og det er vi glade for.”

 • Bjørn Lawaetz
  BYGNINGSCHEF, TEC

  “Det er først og fremmest dialogen, som vi er særligt glade for ved samarbejdet. Partneren er både engagerede og meget løsningsorienterede.”

  “Da vi skulle nedlukke i forbindelse med Covid-19, var Partneren meget proaktive. Vi blev vi enige om at omfordele ressourcerne. Det udmøntede sig i en liste, som vi udarbejdede sammen. Da listen var ved at være udtømt, kontaktede Catja mig og bød ind med nye løsningsforslag. Det var enormt tillidsvækkende, at hun tog teten.”

 • Morten Topp
  TEKNISK CHEF, K.B. HALLEN

  “Fra dag et, gik I ind og tog det ansvar der skulle til og I var også vores rådgiver i hele opstartsforløbet.”

  “De ord, jeg synes beskriver Partneren, er grundighed, pligtopfyldende og nære relationer. Kvaliteten i jeres arbejde fejler intet.”

 • Jonna Jepsen
  KANTINELEDER, NATURE ENERGY

  “Vi er meget tilfredse med Partneren– det fungerer bare.”

  “I det daglige kan der sagtens dukke uforudsete ting op, hvor vi pludselig får brug for noget ekstra hjælp. Vi har fx bygget en del om, som har givet snavs rundt omkring i virksomheden, eller vi kan få brug for at finde nogle borde frem fra lageret, som trænger til en aftørring. Jeg ringer til vores driftsleder hos Partneren, og så bliver det bare ordnet. De stiller med folkene med det samme.”

 • Tonny Lauridsen
  HR- OG SERVICECHEF, SERVICEFORBUNDET

  “Det er en kæmpe stor fordel og lettelse for os at have fået Partneren som rengøringspartner. De har taget al administration fra mine skuldre og til dels også ansvaret, eftersom jeg har tillid til, at de løser opgaven tilfredsstillende – der er styr på det, og det kører bare.”

  “Partneren har en stærk holdning til, at det skal være fuldstændig i top.”