Skip to main content
Certificeringer

Forpligtigelse du kan finde tryghed i

Partneren har forpligtet sig til flere forskellige certificeringer og verificeringer, fordi vi ønsker at gøre det tydeligt, at vi tager ansvar og at vi vil sikre tryghed for vores medarbejdere og vores kunder. Vores indsatser er forankret i ledelsen, og ved at forpligtige os, sikrer vi gennemsigtighed og krav udefra, og derved at leve op til højeste standarder for vores medarbejdere, kunder og for verden.

Svanemærket

Vores rengøringsservice er certificeret efter Nordens officielle miljømærke Svanemærket. Derved er du som kunde hos os garanteret at vores serviceydelser lever op til Svanemærkets skrappe krav til kemi-, plast- og brændstofforbrug, samt at vi overholder en række etiske og sociale krav. 

B Corp

Partneren er en certificeret B Corporation. Certificeringen betyder at vi opfylder høje standarder indenfor social- og miljømæssig bæredygtighed. Vi har forpligtet os tilansvarlighed, gennemsigtighed og løbende forbedringer, og indgår i et erhvervsfællesskab med formålet om at skabe positiv forandring i verden.

Servicenormen

Som medlem af DI/SBA indgår vi i Servicenormen og er godkendt under den. Servicenormen er servicebranchens garanti for, at man som virksomhed har ordnede forhold og lever op til en række strenge krav indenfor 7 områder; økonomiske attester, kvalitetsniveau, miljøhensyn, arbejdsmiljø, personaleforhold, uddannelse og underleverandører. 

Insta 800

Som en af de få virksomheder i Danmark er vi virksomheds-certificeret i INSTA 800 standarden. Den nordiske rengøringsstandard INSTA 800 angiver et system til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvaliteten. Alle vores ledere samt servicemedarbejdere er uddannet i INSTA 800 standarden.

Verificering

SBTi – Science Based Targets initiative

Science Based Targets initiative (SBTi) er en verificering sat i verden gennem et samarbejde mellem bl.a. FN og Verdensnaturfonden (WWF). Partneren ønsker at overholde Paris-aftalen og sætte langsigtede klimamål.

Partneren har forpligtet sig til at reducere Scope 1 og 2 CO2e-udledninger fra baseline year 2021 med 42 % i 2030, og monitorere og reducere Scope 3.

Andre forpligtelser

UN Global Compact

Partneren har tilsluttet sig UN Global Compact, som er verdens største initiativ for ansvarlighed i erhvervslivet. Vi har forpligtet os til at drive virksomhed i overensstemmelse med de Ti Principper, og årligt udkomme med en Communication of Progress, hvilket sker første gang i 2024.

DI’s Diversitetsløfte

Partneren har underskrevet DI’s Diversitetsløfte. Her har vi forpligtet os til at følge 16 diversitetsprincipper og udkomme med en handlingsplan på området. Partneren efterlever allerede en 60/40 kønsfordeling i vores ledelse og bestyrelse.

 • Dennis Rosenberg
  CONTRACT AND FINANCIAL MANAGER, CBS

  “Opstarten blev taget super seriøst. Der blev sat tilstrækkelig bemanding ind og ekstra ressourcer. Der var hjælp fra både back office, planlæggere og andre serviceledere, så tingene blev gået godt igennem og leverandørerne I benytter jer af, blev også bragt på banen. Det var meget positivt, at I vælger at bruge alle de særlige kompetencer, der er i jeres netværk. Det gav en tryghed og det gav en fornemmelse af, at det blev taget seriøst samt at leverancen og kvalitet er meget vigtig for jer.”

 • Ulrik Kreutzfeld
  OPERATIONS MANAGER, ROYAL ARENA

  “Det kræver sin sag at gøre rent efter 16.000 mennesker og sikre, at arenaen er klar til næste aften. Det er et helt andet game end normal virksomhedsrengøring, og det kræver en helt særlig omstillingsparathed, som Partneren har udvist.”

  ”De er passionerede og vil Arenaen ligeså meget, som vi selv vil – det er ikke blot et stykke arbejde, der skal overstås.”

 • Camilla Harder Andersen
  HEAD OF FACILITY, VISMA

  “I et stort nybyggeri som dette, hvor opgaven er ny for alle, har det været særligt trygt for os at have Partneren med – ikke blot som leverandør, men også som sparringspartner.”

  “Vi er i dag særdeles tilfredse med den faglighed og entusiasme, hvorpå både opgaver og udfordringer løses – hele vejen rundt.”

 • Anette Perk
  INTERN SERVICECHEF, PENSIONDANMARK

  “Det er yderst vigtigt for os, at personaleforholdene er i højsædet. Først og fremmest er lønforholdene og dermed overenskomst en selvfølge, men lige såvel at man prioriterer sine medarbejdere, ved at uddanne dem og vise omsorg. Partneren formår at fokusere på deres medarbejderes læring og velvære.”

  “De er en samarbejdspartner fremfor en leverandør, hvilket har stor betydning for os. De har en størrelse der gør, at de kan agere professionelle, men samtidig nærværende – og det er vi glade for.”

 • Bjørn Lawaetz
  BYGNINGSCHEF, TEC

  “Det er først og fremmest dialogen, som vi er særligt glade for ved samarbejdet. Partneren er både engagerede og meget løsningsorienterede.”

  “Da vi skulle nedlukke i forbindelse med Covid-19, var Partneren meget proaktive. Vi blev vi enige om at omfordele ressourcerne. Det udmøntede sig i en liste, som vi udarbejdede sammen. Da listen var ved at være udtømt, kontaktede Catja mig og bød ind med nye løsningsforslag. Det var enormt tillidsvækkende, at hun tog teten.”

 • Morten Topp
  TEKNISK CHEF, K.B. HALLEN

  “Fra dag et, gik I ind og tog det ansvar der skulle til og I var også vores rådgiver i hele opstartsforløbet.”

  “De ord, jeg synes beskriver Partneren, er grundighed, pligtopfyldende og nære relationer. Kvaliteten i jeres arbejde fejler intet.”

 • Jonna Jepsen
  KANTINELEDER, NATURE ENERGY

  “Vi er meget tilfredse med Partneren– det fungerer bare.”

  “I det daglige kan der sagtens dukke uforudsete ting op, hvor vi pludselig får brug for noget ekstra hjælp. Vi har fx bygget en del om, som har givet snavs rundt omkring i virksomheden, eller vi kan få brug for at finde nogle borde frem fra lageret, som trænger til en aftørring. Jeg ringer til vores driftsleder hos Partneren, og så bliver det bare ordnet. De stiller med folkene med det samme.”

 • Tonny Lauridsen
  HR- OG SERVICECHEF, SERVICEFORBUNDET

  “Det er en kæmpe stor fordel og lettelse for os at have fået Partneren som rengøringspartner. De har taget al administration fra mine skuldre og til dels også ansvaret, eftersom jeg har tillid til, at de løser opgaven tilfredsstillende – der er styr på det, og det kører bare.”

  “Partneren har en stærk holdning til, at det skal være fuldstændig i top.”