Skip to main content
BÆREDYGTIGE LØSNINGER OG GRØNNE AMBITIONER

VI TAGER ANSVAR

Hos Partneren gør vi os umage for at tage klima- og miljøhensyn. Vi har en klar politik på området og bygger indsatsen på EU- og dansk lovgivning, FN’s Verdensmål, EU Taksonomi, og inden for rammen af certificeringer samt vores egen bæredygtigheds-strategi. Udover at tage hensyn til miljøet, tænke i cirkulær økonomi og begrænse vores klimaaftryk, ser vi også rengøring som et grundvilkår for at sikre sundheden og den gode trivsel på arbejdspladsen. Vi tager ansvar og vil være med til at udvikle branchen i mere bæredygtig retning.


MILJØBEVIDST RENGØRING

Vores rengøringsservice er vores vigtigste område at tænke bæredygtigt indenfor. Vi har derfor opstillet procedurer, som sikrer et begrænset og hensigtsmæssigt forbrug. Herudover, afsøger vi altid nye og mere bæredygtige metoder og tiltag. Du kan her læse om og downloade de principper vi følger, når vi gør rent ude hos jer.

Partnerens CO2e-beregner & Klimadashboard

UNDERSTØT JERES GRØNNE FIRMAPOLITIK

I 2020 indgik vi et forløb og partnerskab med Erhvervshus Hovedstaden og GCO (Grøn cirkulær omstilling) om at arbejde strategisk og målbart med bæredygtighed samt skabe en grøn cirkulær omstilling. Som en del af projektet har vi kortlagt den relative CO2-udledning fra de rengøringsløsninger, vi leverer. Denne viden har vi brugt til at udvikle et beregningsværktøj, en CO2e-beregner, som synliggør, hvordan forskellige valg påvirker CO2-udledningen. Det handler f.eks. om el- og vandforbrug, vask af tekstiler og mindre forbrug af plastprodukter.

CO2e-beregneren gør os i stand til at sammensætte mere klimavenlige løsninger, som er skræddersyet til netop jeres behov og som er baseret på data. For at formidle denne data og gøre det nemmere for jer at træffe grønne valg, når det kommer til rengøring, har vi endvidere udviklet et digitalt og interaktivt værktøj vi kalder vores klimadashboard.

STRATEGISK MÅL: CERTIFICERINGER

I forbindelse med vores GCO forløb og samarbejde med Viegand og Maagøe, har vi sat os det strategiske mål at blive Svanemærket samt Bi-Corp certificeret. Begge disse processer har vi sat i gang i starten af 2022. Vi ser selvfølgelig frem til at opnå dette mål, der vil underbygge og verificere vores arbejde med bæredygtige og miljøvenlige indsatser.

AFFALDSHÅNDTERING

Inden udgangen af 2022, skal alle virksomheder sortere deres husholdningslignende erhvervsaffald i de samme 10 fraktioner som husholdningerne, i henhold til ny dansk lovgivning.

Vi kan hjælpe jer med at få styr på affaldshåndteringen og gøre det nemt for jeres medarbejdere at sortere korrekt så I overholder de gældende regler på området. Vi kan vejlede jer omkring planlægning, sammensætning samt indkøb af elegante og funktionelle affaldsstationer af høj kvalitet. Vi samarbejder med to førende, danske producenter og er klar til at uddybe de mange muligheder der findes.

BÆREDYGTIGE DISPENSERLØSNINGER

Partneren kan tilbyde flotte og funktionelle dispenserløsninger til køkken og toilet faciliteter. Hvis du vil handle med størst mulig omtanke for miljøet, kan vi tilbyde bæredygtige dispensere fra Black Santino, der er produceret i en cirkulær løsning. Dispenserne er fremstillet af en ABS plast granulat der stammer fra plastkorn fra tidligere dispensere. Et nytænkende koncept hvor gamle dispensere får nyt liv i en ny og mere miljørigtig version. En langsigtet og global økonomisk løsning, hvor bæredygtighed og stilet design går hånd i hånd. Sammen med dispenserne kan anvendes papir, bygget efter samme princip, hvor råvaren kommer lokalt fra genbrugsfiber uden skadelige kemikalier, hvilke gør det helt CO2 neutralt. Og hvorfor ikke også lade os stå for indkøb og genopfyldning af papirhåndklæder, så løber I aldrig tør og kan bruge jeres tid, på det I er bedst til.

 • Ulrik Kreutzfeld
  OPERATIONS MANAGER, ROYAL ARENA

  “Det kræver sin sag at gøre rent efter 16.000 mennesker og sikre, at arenaen er klar til næste aften. Det er et helt andet game end normal virksomhedsrengøring, og det kræver en helt særlig omstillingsparathed, som Partneren har udvist.”

  ”De er passionerede og vil Arenaen ligeså meget, som vi selv vil – det er ikke blot et stykke arbejde, der skal overstås.”

 • Camilla Harder Andersen
  HEAD OF FACILITY, VISMA

  “I et stort nybyggeri som dette, hvor opgaven er ny for alle, har det været særligt trygt for os at have Partneren med – ikke blot som leverandør, men også som sparringspartner.”

  “Vi er i dag særdeles tilfredse med den faglighed og entusiasme, hvorpå både opgaver og udfordringer løses – hele vejen rundt.”

 • Anette Perk
  INTERN SERVICECHEF, PENSIONDANMARK

  “Det er yderst vigtigt for os, at personaleforholdene er i højsædet. Først og fremmest er lønforholdene og dermed overenskomst en selvfølge, men lige såvel at man prioriterer sine medarbejdere, ved at uddanne dem og vise omsorg. Partneren formår at fokusere på deres medarbejderes læring og velvære.”

  “De er en samarbejdspartner fremfor en leverandør, hvilket har stor betydning for os. De har en størrelse der gør, at de kan agere professionelle, men samtidig nærværende – og det er vi glade for.”

 • Bjørn Lawaetz
  BYGNINGSCHEF, TEC

  “Det er først og fremmest dialogen, som vi er særligt glade for ved samarbejdet. Partneren er både engagerede og meget løsningsorienterede. ”

  “Da vi skulle nedlukke i forbindelse med Covid-19, var Partneren meget proaktive. Vi blev vi enige om at omfordele ressourcerne. Det udmøntede sig i en liste, som vi udarbejdede sammen. Da listen var ved at være udtømt, kontaktede Catja mig og bød ind med nye løsningsforslag. Det var enormt tillidsvækkende, at hun tog teten.”

 • Morten Topp
  TEKNISK CHEF, K.B. HALLEN

  “Fra dag et, gik I ind og tog det ansvar der skulle til og I var også vores rådgiver i hele opstartsforløbet.”

  “De ord, jeg synes beskriver Partneren, er grundighed, pligtopfyldende og nære relationer. Kvaliteten i jeres arbejde fejler intet.”

 • Jonna Jepsen
  KANTINELEDER, NATURE ENERGY

  “Vi er meget tilfredse med Partneren– det fungerer bare.”

  “I det daglige kan der sagtens dukke uforudsete ting op, hvor vi pludselig får brug for noget ekstra hjælp. Vi har fx bygget en del om, som har givet snavs rundt omkring i virksomheden, eller vi kan få brug for at finde nogle borde frem fra lageret, som trænger til en aftørring. Jeg ringer til vores driftsleder hos Partneren, og så bliver det bare ordnet. De stiller med folkene med det samme.”

 • Tonny Lauridsen
  HR- OG SERVICECHEF, SERVICEFORBUNDET

  “Det er en kæmpe stor fordel og lettelse for os at have fået Partneren som rengøringspartner. De har taget al administration fra mine skuldre og til dels også ansvaret, eftersom jeg har tillid til, at de løser opgaven tilfredsstillende – der er styr på det, og det kører bare.”

  “Partneren har en stærk holdning til, at det skal være fuldstændig i top.”

  Ønsker du mere indsigt, gode råd og
  inspiration til dagligdagen?