Ny app skal styrke det sociale miljø

Publiceret 05-04-2017

Partneren har valgt at styrke den interne kommunikation gennem en ny app til alle medarbejdere. Formålet er at styrke vidensdelingen, de faglige kompetencer og især det sociale miljø.

Echo App

Som led i en strategi om at styrke organisationens samhørighed valgte Partneren i december 2016 at indgå et samarbejde med softwarevirksomheden ToEcho om at indføre en ny kommunikationsapp ved navn Echo App. Echo App er målrettet til medarbejderne og kan sidestilles med en form for intranet eller et internt socialt medie.

Formålet med app’en er at styrke fællesskabet og forbedre kommunikationen, på tværs af organisationen ved at løfte dialogen mellem ledelsen og medarbejderne. Målet er, at medarbejderne føler sig bedre integreret i organisationen samt at højne medarbejdertilfredsheden.

”Echo App hjælper Partneren til at skabe et forum, hvor det arbejdsmæssige og sociale bliver forbundet, og hvor det er muligt for medarbejderne at tilgå målrettet information på deres præmisser. Det bliver desuden muligt for medarbejderen at vidensdele, at komme med gode forslag og give sin mening til kende,” fortæller Tina Lundfald, direktør hos ToEcho.

Catja Winther, adm. direktør hos Partneren tilføjer: ”Hos Partneren er vi åbne for at udnytte nye digitale tiltag på markedet, og med Echo App går vi digitalt med flere af vores arbejdsgange. Via Echo App kan vores medarbejdere tilgå instruktioner, sikkerhedsprocedurer og meget andet gennem bl.a. videoer, således at vores procedurer er lette at tilgå og efterleve. Manualer og personalehåndbøger, som medarbejderne tidligere skulle skrive under på, at de havde læst og forstået, kan tilgås i app’en og bekræftes digitalt i stedet for.”

Hun forklarer videre, at forventningen til Echo App i høj grad er at styrke det sociale miljø. ”Nu kan vi give en bedre introduktion til nye medarbejdere, og med spontane quizzer og ugentlige surveys kan både nye og eksisterende medarbejderne lære nyt, både personligt men også fagligt. Frem for alt, og det vi vægter højest, er det sociale miljø. Det har været den afgørende faktor for at gå ind i samarbejdet med ToEcho, idet vi opererer i en driftsorganisation med medarbejdere spredt over hele landet – og dem ville vi gerne forbinde og have en tæt kontakt til.”

App’en blev lanceret den 7. marts 2017, og teamet hos Partneren har allerede oplevet stor tilslutning og fået positive tilbagemeldinger.