Miljøpolitik

Miljøpolitik

Miljø og arbejdsmiljø

Partnerens miljø og arbejdsmiljøpolitik bygger på dansk lovgivning om miljø og arbejdsmiljø, EU-standarder og Partnerens interne regler. Hos Partneren fokuserer vi på, at hele arbejdsmiljøindsatsen er forebyggende, for at sikre vores medarbejdere bedst muligt mod ulykker og erhvervsbetingede lidelser. Den forebyggende indsats praktiseres gennem grundig uddannelse af medarbejderne både i ergonomi, men også i brugen af kemi og udstyr.

Arbejdsteknik

Hos Partneren har vi mange rengøringsassistenter, som beskæftiger sig med rengøring på fuld tid. Der er ingen tvivl om, at der i rengøringsbranchen er et behov for en særlig indsats, så vores rengøringsassistenter kan holde til et helt arbejdsliv. Formålet for os som rengøringsvirksomhed er at hindre arbejdsbetingede lidelser i kroppen, specielt ryg, nakke, skuldre og håndled. Derfor har vi hos Partneren løbende fokus på udvikling og tilpasning af redskaber, maskiner og metoder til vores rengøringsassistenter.

Rengøringsredskaber

Partnerens Sikkerheds- og Miljøudvalg deltager ved indkøb af rengøringsredskaber, maskiner og rengøringsmidler. Ellers er vores medarbejdere med til at vælge udstyr og redskaber, eftersom det er dem, som benytter redskaberne i dagligdagen.

Tilrettelæggelse af arbejdet

Hos Partneren giver vi den nødvendige oplæring og instruktion i arbejdets udførelse. Det er nødvendigt, at få indarbejdet gode arbejdsteknikker og metoder fra starten, og alle medarbejdere får derfor et grundkursus i rengøringskemi. Efterfølgende bliver de løbende uddannet i arbejdsteknik, ergonomi og "on- the-job-training". Det er et område, vi har valgt at investere i, for at højne den faglige udvikling.

Et rent miljø

Hos Partneren har vi en grøn indkøbspolitik, hvor miljø altid er en væsentlig faktor med hensyn til valg af produkter og redskaber. Vi vil gerne tage mest muligt hensyn til miljøet, og vores Sikkerheds- og Miljøudvalg har løbende dialog med vores leverandører vedrørende forbedring af miljø. Udvalget skal sikre, at vi ved grønne indkøb tager hensyn til miljøet på lige fod med kvalitet, arbejdsmiljø m.m. Til daglig rengøring anvender vi hos Partneren kemi, som er svanemærket, så det ikke på nogen måde kan skade vores rengøringsassistenters sundhed. Hos alle vores kunder har vi produktmapper med brugsanvisninger og sikkerhedsdatablade. Disse er altid tilgængelige for medarbejderne. Produktmapperne er godkendte af Arbejdstilsynet.