• "Hvis der skal laves nogle ekstra ting, så bliver det sat i sving med det samme, f.eks. rengøring under borde og stole, hvor der kan samle sig lidt ekstra støv. Der kan være problemer, som bliver et irritationsmoment for kunderne, hvis det ikke bliver rettet i tide, men det sørger inspektørerne hos Partneren for. Det handler i høj grad om tillid.”

  Anne Louise Poulsen
  Direktør, Copenhagen Island Hotel
  ARP-Hansen Hotel Group

 • “Noget af det, der kendetegner Partneren, er at de er meget fleksible. Hvis vi for eksempel har lavet en aftale om, at der skal gøres rent dér og dér, og de opdager noget spindelvæv et andet sted, så bliver det også lige taget med. Det sætter jeg stor pris på. Partneren er virkelig gode til at overholde de aftaler, vi laver – også på lang sigt. Her spiller inspektørerne en stor rolle. De følger op og sørger for, at tingene altid er i orden.” 

  Aage Degn
  Nordisk Film
  BioCity Odense

 • “Efter at have kørt en testperiode med to forskellige leverandører, har vi valgt Partneren. Vi så på den samlede pakke med pris og kvalitet, og her var Partneren ganske enkelt bedst. Og nu hvor vi har arbejdet sammen i mere end et år (2011), kan vi konstatere, at de til fulde indfrier vores forventninger. De holder, hvad de lover, og så har de et meget bredt produktsortiment, så vi ikke behøver at finde en ny leverandør, hvis vi fx får brug for vinduespolering, gulvbehandling eller lignende.” 

  Brian Dannaher
  Salgsdirektør
  TOP-TOY A/S
  Toys R Us

 • ”Vi har en klar forventning til vores rengøringspartner om, at tingene skal være i orden, og at aftalerne bliver overholdt - her skal være pænt og rent. Jeg bliver hver uge ringet op af rengøringsfirmaer, der gerne vil give tilbud på rengøringen, men jeg tror ikke, at jeg kan få den samme service som den, jeg får hos Partneren i dag.” 

  Jonna Jepsen
  Kantineleder
  Naturgas Fyn

kvalitetstempel

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er altafgørende i vores virksomhed. Rengøringen, servicen og arbejdsgangene er bygget op omkring ét klart mål - at sikre en høj og ensartet kvalitet i alt, hvad vi gør.

Jeres forventninger

Allerede i tilbudsfasen spørger vi meget detaljeret ind til jeres forventninger, ønsker og krav. Det bruger vi i planlægningen og i valg af de medarbejdere, der skal løfte jeres opgaver.

Kvaliteten i den daglige rengøring

Vi udarbejder herefter en detaljeret plan for, hvordan rengøringen skal foregå, så den bliver mest effektiv i forhold til de daglige rutiner og de periodiske opgaver. I begyndelsen vil jeres inspektør hos Partneren være med på pladsen for at give hver enkelt medarbejder instruktion i rengøringen. Et detaljeret tjek-system beskriver, hvilke opgaver der skal udføres på hvert enkelt område. Efter et par dage laver vi en evaluering sammen med jer for at beslutte, om der er rutiner, som med fordel kan ændres.

Inspektøren kommer ud til alle kunder - hver uge

Inspektøren kommer altid på besøg en gang om ugen for at sikre, at alting er i orden. Har I ønsker til ændringer, sørger inspektøren for, at det bliver implementeret med det samme. Skulle der ske en fejl, retter vi den inden for højst to timer.

Professionelle og engagerede servicemedarbejdere

Ingen kæde er stærkere end det svageste led, og vi uddanner altid vores servicemedarbejdere, så de har de nødvendige kvalifikationer til at løfte opgaverne. Alle vores medarbejdere har desuden underskrevet et ansættelsesbrev og en erklæring om tavshedspligt. Vi har kun ansatte med en ren straffeattest.

Rengøring efter INSTA 800 standarden

Vi er certificeret i overensstemmelse med DS/INSTA 800:2011 standarden. Den nordiske rengøringsstandard INSTA 800 giver redskaber til at tilrettelægge, udføre og kontrollere rengøring ud fra en resultatorienteret tilgang. Når man bruger INSTA 800 som aftalegrundlag, skal rengøringsmedarbejderen ikke følge et fast skema for hvad og hvor, der skal gøres rent den pågældende dag. Alle procedurer bliver løbende auditeret internt såvel som eksternt af Dansk Standard. I sundhedssektoren arbejder vi med "hygiejnestandarden" - skærpede krav til DS/INSTA 800 DS 2451-10, "Styring af infektionshygiejne".

Akkreditering af din virksomhed

Sygehuse, tand- og lægepraksis samt visse andre typer af offentlige bygninger kræver en akkrediteringsproces, før man kan bruge bygningerne til de givne formål. Dette kan Partneren stå for.